-220,000
3,980,000
(0)
-370,000
3,980,000
(0)

Hiển thị tất cả 2 kết quả