6,800,000
(0)
-300,000
4,368,000
(0)

Hiển thị tất cả 2 kết quả