-1,000,000
6,880,000
(0)
-300,000
6,380,000
(0)

Hiển thị tất cả 4 kết quả