-2,000,000
4,980,000
(0)

Hiển thị kết quả duy nhất