-1,000,000
6,980,000
(0)

Hiển thị kết quả duy nhất