-1,920,000
9,880,000
(0)

Hiển thị kết quả duy nhất