-1,000,000
14,580,000
(0)

Hiển thị kết quả duy nhất