-900,000
4,980,000
(0)
-1,900,000
4,980,000
(0)

Hiển thị tất cả 2 kết quả